עלויות המשלוח
עבור משלוחים באזור תל אביב יפו החיוב עבור המשלוח הוא 50 ש״ח.
עבור משלוחים מחוץ לתל אביב יפו עלות המשלוח היא מינימום 50 ש״ח ומעלה בהתאם למיקום המשלוח.
רהיטים ופריטים הדורשים הובלה מיוחדת והרכבה התשלום עבור ההובלה הוא בתאום עם החנות.
החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת.
כל המשלוחים שלנו נשלחים עם חברות שילוח או דואר שליחים מהמחסן או מהחנות שלנו בתל אביב . אנו שואפים לשלוח בהקדם האפשרי. גולדין ליברוס בע״מ לא יכולה לשאת באחריות אם יש עיכוב בחברות השילוח.
לחברה הזכות לבטל את חוזה המכר ביחס לסחורה שנשלחה לכתובת המיועדת כפי שביקש המשתמש בשירות הקניות המקוון, אך לאחר מכן לא התקבלה על ידי המשתמש בשל היעדרותן או כל סיבה אחרת, ולא נוצר קשר נוסף על ידי המשתמש האמור. העלויות בגין החזרת המשלוח והמשלוח יהיו על חשבון המזמין.
בנוסף החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב כל הזמנה עקב בדיקות אימות תשלום.
המשלוח הוא 2-5 ימי עסקים מרגע קבלת ההזמנה כאשר כתובת המשלוח היא בתוך תל אביב יפו, ו 5-10 ימי עסקים מחוץ לתל אביב עבור מוצרים הקימים במלאי.
ביטול עסקה ע״י המשתמש באתר
ביטול העסקה יכול להתבצע רק ע״י הלקוח המזמין ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ״א -1981.
החזר כספי ינתן בהתאם להוראות החוק,ֿ ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה. החזר כספי יבוצע רק באמצעות כרטיס האשראי בו בוצעה הרכישה.אם שילם הלקוח דמי משלוח , סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה.
בהתאם לחוק, הלקוח רשאי לבטל עסקה בהודעה בכתב בלבד באחת מהדרכים הבאות: טלפון (הודעה כתובה)דואר אלקטרוני או בטופס פניה באתר.
לקוח רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כנדרש עפ״י חוק לפי המאוחר מבינהם.
במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על ביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ותגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או העסקה. אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע אחת נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשותו, לרבות מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק,שנפגם,שהתקלקל ו /או שקיבל פגיעה כלשהי.
לקוחות המבקשים לבטל עסקה מתבקשים להחזיר מוצר עם התווית ובאריזתו המקורית בלבד, ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש.
הזכות לביטול העסקה לא תחול על מוצרים המפורטים בחוק ובמקרים הבאים:
מוצרים שהוזמנו והורכבו במיוחד בעבור הצרכן עקב ההזמנה.
לא ינתן החזר כספי בגין פריטים שניתנו כמתנות שלא שולמה עבורם תמורה כספית.